Eerherstel drie Mariniers

Op 11 augustus 1947 weigerden drie Nederlandse mariniers het dorpje Soetodjajan op Java in brand te steken. Zij werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, omdat de staat beweerde dat de brandstichting militair noodzakelijk was.

Deel I – bewijst onomstotelijk dat de versie van de Nederlandse staat niet klopt.
Deel II – behandelt de context waarin de militaire operaties plaats vonden.
Deel III – Historische context met nooit eerder vertoonde foto’s